De driehoek: zo laten wij talent en opdrachtgever elkaar versterken

Bewegin is een ontwikkelorganisatie met een vernieuwende aanpak. De driehoek vervult hierin een belangrijke rol. Ja, dat lees je goed: de driehoek. Wat de driehoek is en wat deze betekent voor de opdrachtgevers en starters die met ons samenwerken? Pak drie minuten en je leest er alles over.

Samenwerken vanuit gedeelde belangen is een belangrijke pijler onder de werkwijze van Bewegin.

Dankzij gedeelde belangen kunnen we er net zoveel zijn voor de ambitieuze starters in ons programma als voor de opdrachtgevers die we samen met hen ondersteunen.

In de praktijk komt het allemaal samen: opdrachtgevers en talenten die elkaar versterken, zodat beiden zich ontwikkelen, ieder vanuit de eigen behoeftes en ambities.

Hierbij kunnen we niet zonder ‘de driehoek’. Maar wat is werken in de driehoek? En wat levert dit jou op als je kiest voor Bewegin?

Voor het antwoord op deze vragen gaan we te rade bij talentregisseur Jet van Leusden en algemeen directeur Michiel van Doorn van Bewegin.

Waarom de driehoek?

We trappen af met Michiel. Hij is een van de oprichters van Bewegin en denkt vanaf het eerste begin in driehoeken.

‘Ja, dat klopt inderdaad. Bewegin is opgericht vanuit de observatie dat veel teams en organisaties in de publieke sector moeite hebben om ontwikkeling en verbetering onderdeel te maken van de dagelijkse praktijk op de werkvloer.’

‘Ondertussen zagen we ook een behoefte aan de instroom van flexibel inzetbaar talent. Zodat de bezetting op korte termijn op orde blijft en je ook aan het strategisch personeelsbeleid kunt werken.’

‘De kern van Bewegin is dat we
meerdere behoeftes van onze
opdrachtgevers bij elkaar brengen’

‘De kern van Bewegin is dat we deze twee behoeftes bij elkaar brengen. We doen dit door onze talenten een bijzondere rol te geven: ze werken in de uitvoering én aan een verbeteropdracht.’

‘En dan maken we ook nog ruim baan voor talenten om na twee jaar in Bewegin door te stromen. Probeer ze maar aan je te binden, is wat we tegen onze opdrachtgevers zeggen.’

‘Onze aanpak brengt heel veel voordelen met zich mee, voor opdrachtgevers en talenten. Dit vergt wel dat je de samenwerking tussen hen goed begeleidt.’

‘Dat is de driehoek: als Bewegin stappen we het speelveld in en werken we nauw samen met onze talenten en opdrachtgevers.’

‘Met als gezamenlijke doel: zorgen voor een flow waarin iedereen continu werkt aan mooie resultaten.’

Wat maakt de driehoek bijzonder?

Michiel: ‘Met de driehoek doen we recht aan onze visie en aanpak. Bewegin is een ontwikkelorganisatie – het werven, laten instromen en begeleiden van talent is voor ons geen doel, maar een middel om ontwikkeling mogelijk te maken.’

‘Voor opdrachtgevers en talenten is dit nieuw en vaak wennen. Werken in de driehoek betekent dat je samen optrekt, vanuit gelijkwaardigheid, en elkaars groei versterkt.’

‘Wat zijn je ambities als opdrachtgever? En wat heb je nodig? En welke rol kun je als talent op je nemen, zodat je een bijdrage levert terwijl je jezelf ontwikkelt?’

‘Dat zijn de vragen die we in de driehoek beantwoorden.’

Hoe werkt de driehoek?

Dit is waar Jet alles van weet. Zij is een van onze talentregisseurs – de mensen in ons team die onze talenten coachen in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling.

Jet: ’Als je wilt weten hoe de driehoek werkt, moet je eerst zicht hebben op het programma dat onze talenten bij Bewegin doorlopen.’

‘Dat is twee jaar lang ontzettend compleet en veelzijdig. Talenten komen daarbij voor verschillende uitdagingen te staan. Zowel persoonlijk als tijdens de opdracht.’

‘De rol in het team bij de opdrachtgever, meer dan 40 trainingen bij Bewegin, intervisie, het bijzondere en nauwe contact met de andere talenten en ook de projecten in het Lab waaraan ze kunnen bijdragen.’

‘Met talent word je geboren en
je raakt het nooit meer kwijt – je
kunt dus altijd bezig gaan en
blijven met Talent Bevrijden’

‘Je begrijpt: als talent krijg je bij ons heel veel impulsen. Allemaal prikkels die je ontwikkeling stimuleren en die vaak ook veel losmaken aan inzicht en reflectie.’

‘Als talentregisseur ben ik er om dit proces te begeleiden. Voor alle vragen en observaties van ‘mijn’ talenten ben ik het eerste aanspreekpunt.’

‘En ik ben dit ook voor de opdrachtgevers waar zij werken. Hierdoor weet ik wat er speelt en kan ik de talenten coachen in de juiste balans: tussen wat er nodig is bij de opdrachtgever en waar zij zelf tegenaan lopen of aan willen werken.’

‘In de driehoeksgesprekken komt dit bij elkaar. Dan maken opdrachtgever, talent en talentregisseur de ruimte om bij elkaar in te checken. Vanuit de vraag: wat zijn de wederzijdse verwachtingen en wat is ervoor nodig om deze waar te maken?’

Hoe worden de gesprekken ervaren?

Jet: ‘Je merkt dat het voor iedereen heel leerzaam is. Een uitgelezen kans om even stil te staan bij hoe de samenwerking verloopt. Elkaar helpen om scherp te stellen.’

‘Het is ook mooi dat opdrachtgevers tijd maken voor deze gesprekken. Dat geeft de waarde wel aan. Het is echt een moment waarop je de samenwerking nóg beter maakt.’

‘Voor onze talenten zijn de driehoekgesprekken zeer uitdagend. We werken met elkaar samen vanuit vertrouwen en openheid, dus ze weten dat het gesprek – waarvoor het talent overigens zelf de agenda voorbereidt en tijdens het gesprek de regie neemt – geen examen is. Toch geeft het echt een prikkel.’

‘Ook omdat er wezenlijke vragen liggen onder de gesprekken over de praktijk en de samenwerking. Hoe gaat het nu echt? En snappen we goed van elkaar wat onze gezamenlijke agenda is?’

Hoe ervaren jullie de driehoek zelf?

Jet: ‘Het is super waardevol én belangrijk om ervaringen te delen en observaties af te stemmen. Elkaar te helpen groeien en de balans te bewaken.’

‘Bovendien groeit dankzij de driehoek de gelijkwaardigheid tussen talent en opdrachtgever. Zo ontstaat een hele goede setting voor opdrachtgevers om talenten aan zich te binden.’

Michiel: ‘Groeien vanuit gedeelde belangen maakt groei duurzaam. Dit vergt wel dat je op dezelfde golflengte zit. Dat je allemaal hetzelfde beeld hebt – hoe de praktijk nu is en waar je naartoe wilt.’

‘Minstens zo belangrijk is dat goede samenwerking zuurstof nodig heeft in het proces. De gesprekken in de driehoek zorgen voor lucht in de relatie en geven ruimte voor spontaniteit.’

‘Uiteindelijk is het een investering die we als Bewegin graag doen, omdat we zien wat het oplevert. De curve moet omhoog, maar gaat dat niet vanzelf. En dus heb je pitstopmomenten nodig.’

Durf jij het avontuur aan? Wil je meer weten hoe we dat doen? Lees dan meer over ons programma.

Andere verhalen van Bewegin over werk, ambities, Talent Bevrijden en meer..

‘Zo werkt talent: de impact van Lotte’ 

Lees het hele verhaal

Werken vanuit mijn talenten en drijfveren, daar heb ik nog steeds heel veel aan

Lees het hele verhaal

‘Ik zocht ontwikkelkansen en die heb ik gevonden’

Lees het hele verhaal