Weg met die weerstand – zo ga je van nee naar ja

‘Zo doen we dat hier nou eenmaal.’ Schrik jij ’s nachts ook wel eens wakker van deze zin? Dan ben je vast niet de enige. Rituelen en gewoontes binnen teams kunnen namelijk flink vastzitten. En daarmee verbetering afremmen. Martine Deiman en Lara Vaessen kennen dit fenomeen ook. Ze delen hun ervaringen én tips waarmee jij aan de slag kunt.

 

Ken je dat? Dat iemand een goed idee heeft om beter samen te werken en dat de reactie van anderen meteen afwerend is?

‘Zo doen we dat altijd al.’ ‘Het gaat toch goed zoals het nu gaat?’ Dat is natuurlijk niet de reactie waarop je zit te wachten.

Gelukkig kun je hier iets aan doen. In dit artikel delen we tips die jij kunt benutten om mensen mee te krijgen op weg naar verbetering.

Zoeken naar effectiviteit

Maar laten we eerst nog eens in die standaard reactie duiken. Want die is eigenlijk best voorstelbaar.

Dat zit zo: organisaties en teams zijn altijd op zoek naar effectiviteit. Je zou zeggen: dan wil je juist continu kijken of er nog iets te verbeteren valt.

Organisaties en teams zoeken onbewust
naar voorspelbaarheid, zodat je afspraken
kunt maken over de samenwerking’

 

Maar: op hetzelfde moment is iedereen óók op zoek naar voorspelbaarheid, zodat je afspraken kunt maken over hoe je met elkaar samenwerkt.

Hierdoor ontstaan gewoontes en routines. Met als voordeel dat iedereen weet wat van hem of haar wordt verwacht. En dat is goed voor de effectiviteit, in principe.

Het nadeel is dat verbetervoorstellen al gauw op weerstand stuiten. Een breuk met ‘hoe we het hier doen’ is immers niet waarop mensen zitten te wachten – ze vrezen voor hun routines en daarmee voor hun effectiviteit.

Diep verankerd

Een mooi voorbeeld uit onze eigen praktijk is het printgedrag. Vroeger bestond er geen ‘paperless workflow’ en was het printen van bonnen en documenten dé optimale route naar effectiviteit.

Nu deze gewoonte bij veel mensen diep is verankerd in hun routines, is het erg lastig hier weer afscheid van te nemen. Uit gewoonte wordt er volop geprint en uitgedraaid.

Patronen doorbreken

Hoe hardnekkig sommige patronen ook zijn, er is geen enkele reden om bij de pakken neer te zitten. Het is zaak om slimme tactieken te ontplooien, zodat je alsnog samen met je collega’s aan de slag kunt met verbeteren.

En dat is belangrijk, want de wereld verandert continu, wat steeds meer mogelijkheden biedt om het nóg beter te doen.

Hieronder delen we tips waarmee je kunt experimenteren. Voor we dat doen, willen we nog wel een pleidooi houden voor de waarde van diversiteit in teams.

Vaak is er binnen een team een dominante groep die bepaalt ‘hoe het hier gaat’. Bijvoorbeeld: de oudere medewerkers, die het liefst alles bij het oude laten.

Dat kun je vervelend vinden, maar dat zou zonde zijn. Je kunt de verschillen die er zijn namelijk ook benutten als bouwsteen. Als opstapje naar het verkennen van verschillende oplossingsrichtingen.

‘Onze eerste tip: benut de
verschillen binnen je team’

 

Bij verbeteren gaat het er immers niet om dat je hét antwoord ontdekt, het gaat erom dat je continu gespitst bent op betere antwoorden. Dus dat is onze eerste tip: benut de verschillen binnen je team en zorg dat je veel verschillende oplossingsrichtingen in het vizier krijgt.

Tips voor jou

 

Dan onze praktische tips om van een ‘nee’ een ‘ja’ te maken. Dit zijn de inzichten die we in onze eerste periode bij Bewegin hebben verzameld.

Blijf vragen stellen

Wanneer je een van de jongere medewerkers binnen een team bent, dan heb je een geweldige positie om jezelf en anderen te verwonderen over wat er binnen de organisatie gebeurt en als normaal wordt gezien. Stel (open) vragen en breng het gesprek op gang.

Houd het positief

Met groeiende verbetenheid pleiten voor wat jij ziet als dé oplossing, dat is een valkuil. Beter is het om mensen te verleiden om mee te gaan in jouw ideeën over de richting. Hiermee nodig je ze uit om aan te sluiten en mede-eigenaar te worden van de oplossing.

Luister goed

Achter een ‘nee’ gaat vaak een hele wereld schuil. Hoe meer je weet van de emoties en overwegingen bij je collega’s, hoe beter je begrijpt waarom ze niet openstaan voor verbetering. Echt luisteren dus, zonder oordeel vooraf. De inzichten die je zo opdoet, kun je inzetten in het verbeterproces.

Begin klein

Ambities zijn belangrijk, maar grootse plannen schrikken gauw af. Begin daarom met een kleine, afgebakende verbetering. Dit heeft twee voordelen: de kans dat je collega’s weet te verleiden is groot. En: in het proces leer je wat werkt voor jouw collega’s. Je kunt je tactieken aanscherpen voor de volgende stap. Veel succes!

 

Hey talent! Ook in deze tijd zijn we bij Bewegin op zoek naar ambitieuze talenten. Nieuwsgierige en positief ingestelde starters die steeds verder willen komen. Sta jij te popelen om je loopbaan meteen te beginnen én je volop te blijven ontwikkelen? Kom dan nu in Bewegin. Tot snel!