Waarom elke organisatie behoefte heeft aan generalisten

Een vak leren. Vaak is dat het fundament onder een mooie loopbaan. Je ergens in verdiepen en gedurende je carrière steeds specialistischer worden. Is dit het beeld bij dat jij hebt bij jouw loopbaan? Lees dan zeker verder, want de wereld heeft steeds meer behoefte aan generalisten.

 

Laten we het, om te beginnen, zo duidelijk mogelijk proberen te stellen: voor vakbekwame specialisten is altijd een rol weggelegd.

Professionals die zich steeds dieper ingraven in een vakgebied en zich ontwikkelen tot autoriteit, binnen hun organisatie of zelfs daarbuiten. Zij zijn vaak van onschatbare waarde.

Maar: waar de wereld (lees: organisaties) voorheen vooral behoefte had aan specialisten, is dat sinds een poosje flink gaan verschuiven.

'Generalisten slaan de bruggen
die nodig zijn voor
vernieuwing en verbetering'

 

Steeds vaker zijn het juist de generalisten waar behoefte aan is en die het verschil maken. Professionals die meerdere disciplines combineren, en die beschikken over de kwaliteiten en vaardigheden die nodig zijn om bruggen te slaan – bruggen die nodig zijn voor vernieuwing en verbetering.

Laten we hier eens in duiken.

 

Inspelen op verandering

Eerst die behoefte aan specialisten. Deze is goed te verklaren vanuit de manier waarop we meer dan een eeuw lang hebben gekeken naar organisaties en de economie als geheel.

Namelijk: voornamelijk door de bril van efficiëntie. En je hebt specialisten nodig om elk proces steeds efficiënter te maken.

Dat dit nu aan het verschuiven is, komt doordat de omgeving van organisaties een stuk dynamischer is geworden. Gevolg: organisaties willen kunnen inspelen op verandering. Wendbaar worden.

 

Uit de hokjes losbreken

Dat inspelen op verandering is niet zomaar gedaan. En dat komt niet alleen doordat het lastig is om binnen een organisatie de patronen die decennialang zijn ingesleten te vervangen voor nieuwe.

Het komt bijvoorbeeld ook doordat onze hele samenleving is ingericht op efficiëntie. Kijk maar naar de zelfscankassa’s in de supermarkt.

En kijk naar de dominante rol van functieprofielen binnen organisaties. Iedereen zijn eigen hokje – soms letterlijk in een cubicle.

Denk ook aan de manier waarop we opleiden: nog steeds stomen we jonge mensen klaar voor één bepaalde taak of één specifiek vakgebied.

 

Tussen de linies door

En dus geldt: generalisten zijn onmisbaar voor organisaties die zich voorheen vooral richtten op efficiëntie, met over langere periodes gelijkblijvende manieren van werken, en die nu de stap naar een adaptieve, wendbare organisatie willen maken.

Generalisten zijn gewend om over de traditionele schotten heen te kijken.

Generalisten laten zich niet beperken door afdelingen of processen. Zij bewegen tussen de linies door en kijken naar de waarde voor de klant.

Generalisten denken en handelen vanuit de bedoeling. En ze slaan bruggen en smeden coalities om die bedoeling steeds meer in de praktijk te brengen.

 

De wil om te leren

Oké, bruggetje. Bovenstaande is precies de reden waarom het traineeship van Bewegin zich niet richt op een specialistisch vak, maar op het ontwikkelen van junior organisatieontwikkelaars.

En dit is ook de reden dat wij niet kijken naar opleiding of werkervaring bij het selecteren van kandidaten. Niet bij hun instroom in ons programma en zelfs niet bij het maken van de match met een van de opdrachtgevers waarmee we samenwerken.

'Bij Bewegin kijken we naar intrinsieke
motivatie, ambitie en potentie – naar
de wil om te leren en ontdekken'

 

Wij kijken naar intrinsieke motivatie, ambitie en potentie. Naar de wil om te leren en ontdekken. De wens om het pad van continu ontwikkelen in te slaan.

 

Het begint met ambitie

Het meest veelzeggende is misschien nog wel dat veel talenten die instromen bij Bewegin weliswaar ambitieus zijn, maar (nog) niet precies weten waar hun ambitie zich op richt.

Ze weten dat ze een waardevolle rol willen spelen binnen een organisatie en binnen de samenleving. En meer nog niet. Ze willen ontdekken hoe ze waardevol kunnen zijn.

Voor ons is dit meer dan genoeg.

En: dit is wat een generalist in feite is. Niet iemand die werkt vanuit een vast idee over hoe de toekomst eruitziet (of dat nu haar of hem zelf betreft, een organisatie of de samenleving), maar iemand die vanuit nieuwsgierigheid naar wat het kan zijn vol ambities en oprechte intenties op ontdekking uitgaat, op weg naar verbetering.

 

De Bewegin community

Dit is de beweging die we met Bewegin steeds groter willen maken. Samen met onze talenten en onze opdrachtgevers bouwen we aan een gemeenschap van ontwikkelaars en verbeteraars.

Professionals met een open blik die binnen en buiten Bewegin de brug slaan naar vernieuwing. Zodat de organisaties waar ze werken elk vanuit hun eigen bedoeling zichzelf steeds waardevoller maken – voor alle betrokkenen, van klanten tot medewerkers en de samenleving.

Dit is waarvoor we bij Bewegin generalisten opleiden. En waarvoor we relaties smeden met generalisten én specialisten.

Zo ontwikkelen we steeds meer kracht rondom ons ideaal: zorgen dat organisaties de spanning en het plezier van continu ontwikkelen omarmen, en daarmee verantwoordelijkheid nemen voor hun talent.

Doe jij mee?

 

Hey talent! Bij Bewegin zijn we altijd op zoek naar ambitieuze talenten. Nieuwsgierige en positief ingestelde starters die steeds verder willen komen. Sta jij te popelen om je loopbaan meteen te beginnen én je volop te blijven ontwikkelen? Kom dan nu in Bewegin. Tot snel!