‘Jonge talenten en corporaties kunnen elkaar helpen’

Woningcorporatie Woonbron vertrouwt sinds een jaar op Bewegin voor de instroom van talent. Een mooi moment om manager financiën en bedrijfsvoering Patrick Arxhoek te vragen naar zijn ervaringen. Resultaat: een boeiend gesprek over verbeteren en verjongen in de corporatiesector.

 

‘Uiteindelijk is wat een corporatie doet altijd mensenwerk. Menselijk kapitaal is essentieel. En als je dan ziet voor welke uitdagingen we staan, en wat dat van ons vraagt, dan is de instroom van nieuwe mensen onmisbaar.’

 

Dit is deel 1 van ons interview met Patrick Arxhoek, deel 2 lees je hier.

 

De aangewezen persoon voor een gesprek over de corporatiesector en de positie van talent daarin. Zo zou je Patrick Arxhoek zonder overdrijven kunnen noemen.

Bij Woonbron opereert hij als manager financiën en bedrijfsvoering op het snijvlak van data en dienstbaarheid en verbindt hij hard en zacht.

Dit doet hij zonder grote woorden of weidse vergezichten – wel met heldere analyses en concrete acties.

Zelfs zijn leeftijd is passend: als mid-veertiger is Arxhoek geen mastodont, verre van zelfs, en zeker ook geen jonge hond meer.

 

Corporaties bezinnen zich op hun rol
en oriënteren zich op de kansen
die data en digitalisering bieden

 

En dus is Patrick Arxhoek op zijn plek in de corporatiesector anno 2019, waar organisaties zich bezinnen op hun maatschappelijke rol én zich volop oriënteren op de kansen die data en digitalisering bieden op weg naar meer grip op processen, output en prestaties.

Een sector waarin bruggen slaan het devies is: van oud naar nieuw, van nu naar straks, en van oud naar jong.

 

Hoi Patrick, fijn dat je de tijd voor ons wilt nemen. Laten we beginnen met een brede blik: hoe vind je dat de corporatiesector ervoor staat?

‘Elke corporatie heeft zijn eigen omstandigheden en uitdagingen, maar in het algemeen zijn we goed op weg. Zeker als je ziet dat we uit een lastige periode komen, met de nieuwe Woningwet, de verhuurdersheffing, daeb / niet-daeb en scherp optreden van toezichthouders.’

‘Er heeft een stevige correctie plaatsgevonden. Het vloerkleed werd weggetrokken. Pats. Ineens veranderde alles en was het alle hens aan dek. En dan moet je aan de slag.’

‘Die bal is opgepakt. Je ziet verschillende snelheden en verschillende niveaus, maar voor heel veel corporaties geldt dat ze beter in de wedstrijd zitten.’

 

‘Als sector zijn we uit onze schulp
gekropen en volwassener geworden’

 

‘Als sector zijn we uit onze schulp gekropen en volwassener geworden. Scherp op de financiën en de bedrijfsvoering, mét oog voor onze rol in de samenleving. Daar mogen we best trots op zijn.’

 

En Woonbron? Waar staan jullie in dit speelveld?

‘Ook wij hebben een flinke ontwikkeling doorgemaakt. Je merkt het aan de gesprekken die we tegenwoordig met gemeenten en andere betrokkenen voeren. We streven samen naar het beste voor stad en inwoners – de samenwerking verloopt steeds soepeler.’

‘We beseffen ook dat we nog veel te doen hebben en dat niet alles tegelijk kan. Sectorbreed speelt daarbij dat jaarlijkse lastenverzwaringen zoals de verhuurderheffing en de vennootschapsbelasting corporaties beperken bij het waarmaken van hun maatschappelijke doelen.’

 

Hoe reageren jullie op deze uitdagingen?

‘Meer dan voorheen vergt het creativiteit en lef om de middelen die overblijven optimaal te benutten. Ik ben daarom blij met de richting die we met Woonbron zijn ingeslagen. We investeren in betere processen en betere diensten, én in onze mensen en onze cultuur.’

‘Dat is waardevol, juist omdat we door onze ambities steeds meer een kennisintensieve organisatie worden. We werken aan woningkwaliteit, duurzaamheid en betere dienstverlening, ook digitaal.’

‘Goed samenwerken is op al deze vlakken echt een sleutel tot succes.’

 

Wat is bij deze ontwikkelingen de rol van talent?

‘Uiteindelijk is wat een corporatie doet altijd mensenwerk. Menselijk kapitaal is essentieel.’

 

‘Het is cruciaal om te investeren in het team
en nieuwe mensen te laten instromen’

 

‘En als je dan ziet voor welke uitdagingen we staan, en wat dat van ons vraagt, dan is het cruciaal om te investeren in het team en nieuwe mensen te laten instromen.’

‘De basis daarbij is dat je het bestaande team ontwikkelt en de komst van nieuwe mensen beschouwt als onderdeel daarvan. Zij brengen nieuwe competenties mee – die hebben we nodig om fundamentele verbeteringen te kunnen doorvoeren.’

‘De instroom van talent zorgt bovendien voor een andere mindset. Een frisse kijk op de dagelijkse praktijk. Dat kunnen we goed gebruiken.’

‘Overigens, doordat onze sector in toenemende mate vergrijst – sneller nog dan andere sectoren – is teamsamenstelling voor elke corporatie een doorlopend aandachtspunt.’

 

Wat hebben corporaties talenten te bieden?

‘Als ik kijk naar Woonbron: wij zijn een leuke organisatie met gedreven collega’s die willen investeren in zichzelf en elkaar. Tegelijkertijd zijn we ook een organisatie met uitdagingen.’

‘Dit geldt eigenlijk voor de hele sector. En als je dan weet dat je in de slag om talent concurreert met het bedrijfsleven, dan moet je ook eerlijk zijn en constateren dat we achter lopen. Zeker op het vlak van innovatie, vernieuwing en digitalisering.’

‘Daar staat tegenover dat de sector veerkrachtig uit de afgelopen jaren is gekomen. We hebben weer zin in de toekomst.’

 

‘Uiteindelijk is elke corporatie
een team van mensen die
maatschappelijke waarde willen creëren’

 

‘Dat brengt me terug bij het aspect van mensenwerk. Uiteindelijk is elke corporatie een team van mensen die maatschappelijke waarde willen creëren.’

‘Als dat team zich goed ontwikkelt en vitaal is, dan is het per definitie aantrekkelijk voor talenten. Zeker wanneer zij steeds vaker een bijdrage aan de samenleving willen leveren.’

 

Dan kun je de concurrentiestrijd met het bedrijfsleven in je voordeel beslechten?

‘Dat vertrouwen moet je hebben. Laat ik het zo zeggen: onze maatschappelijke functie is relevant voor huurders, maar ook voor jonge professionals.’

‘Je ziet onder de jonge generatie steeds meer mensen die bewust bezig zijn met hun plek in de wereld. Daarmee bewegen ze feitelijk in dezelfde richting als corporaties. We kunnen elkaar verder helpen.’

 

Dit is deel 1 van ons gesprek met Patrick Arxhoek van Woonbron. Deel 2 lees je hier. Hij vertelt hierin onder meer over de positie van jong talent binnen Woonbron en deelt zijn adviezen voor corporaties die binnen hun organisatie ook ruimte willen maken voor talent.

 

Wil je met ons in gesprek over de kansen die Bewegin kan creëren voor vernieuwing en verbetering binnen jouw corporatie? Neem dan contact op met Michiel van Doorn, via (06) 421 287 63. Of met Bart Schaacke, via (06) 172 345 46.