Leren leren: het geheim achter persoonlijke groei

Talenten die continu blijven leren en zich ontwikkelen. Dat is waardevol voor henzelf én voor de organisatie waarin ze werken. Maar: wat is leren? En hoe leer je leren? Hoog tijd voor een gesprek met Lucinda Niezen, talentmanager bij Bewegin.

 

Bewegin draait volledig om persoonlijke en professionele ontwikkeling. Talenten en organisaties in staat te stellen elkaar te versterken, dat is onze missie.

Alle reden om volop te investeren in het ontwikkelen van talent. En dat doen we dus ook, met een uitgebreid programma voor training, coaching en intervisie.

Iets nieuws

Steeds meer komen we er daarbij achter dat leren iets anders is dan kennis opdoen. Om het maar even lekker cryptisch te maken: dat je iets nieuws weet, wil niet zeggen dat je iets hebt geleerd.

‘Dat je iets nieuws weet,
wil niet zeggen
dat je iets hebt geleerd’

 

Hoog tijd voor een leerzame duik in de lerende praktijk van Bewegin, samen met Lucinda Niezen, een van de talentmanagers bij Bewegin.

Lucinda, wat is de rol van leren bij Bewegin?

“Bij Bewegin zien we leren als een aanjager van ontwikkeling.”

“We bieden een programma aan waarin talenten zichzelf in hoog tempo persoonlijk en professioneel kunnen ontwikkelen. Leren staat bij ons dus absoluut op nummer één.”

Dat klinkt als een dynamische praktijk.

“Dat is het ook. Maar het is bij Bewegin geen ontzettend prestatiegerichte cultuur, hoor. Niet dat jachtige.”

“We willen onze talenten de vrijheid bieden om te ontdekken en kansen te pakken, én ze het vertrouwen geven dat Bewegin er altijd voor ze is als ze onderweg vragen hebben.”

“Bewegin is echt een veilige omgeving voor ambitieuze talenten.”

Hoe is het leren bij Bewegin ingericht?

“Er is een aantal sporen waarlangs talenten leren. De belangrijkste is de praktijk bij de opdrachtgever. Daar leveren onze talenten een prestatie en zijn ze onderdeel van een team – dat levert directe feedback op en daarmee een continue leerervaring.”

“Daarnaast bieden we een uitgebreid programma van trainingen, gericht op persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling, professionele instrumenten, en sturing en projectmanagement. Het hele palet dat je als jonge organisatieontwikkelaar nodig hebt.”

‘Elk talent spart wekelijks met
zijn of haar eigen talentmanager’

 

“Tot slot is er nog de coaching. Elk talent spart wekelijks met zijn of haar eigen talentmanager. Daarnaast zetten we intervisie in door externe coaches.”

“En de talenten hebben natuurlijk ook elkaar. Tijdens trainingen en borrels zie je dat er ervaringen worden uitgewisseld en met elkaar wordt gespard.”

Zo, dat is een flink programma. Wat heeft dit te maken met leren leren?

“Uiteindelijk gaat het om de ontwikkeling van een individu. En dat draait niet om kennis, zoals weleens wordt gedacht, maar om zelfreflectie. Jezelf steeds beter leren kennen, zodat je nieuwe kennis op waarde kunt schatten.”

“Als talentmanagers sturen we daar ook op. We helpen onze talenten om ambities, praktijk en leerervaringen met elkaar in verband te brengen.”

Wat betekent dit voor de trainingen?

“Nou, het interessante is dat deze in feite geen doel zijn, want kennis is geen doel. Ze zijn veel meer een middel – voor reflectie.”

“Hoe goed ben ik in staat een opdrachtgever te helpen met zijn uitdagingen? Welke vaardigheden moet ik nog verder ontwikkelen? En waarom?”

Klinkt als boeiende materie.

“Dat is het zeker! Het is elke keer weer leuk om samen met de talenten in hun persoonlijke pad te duiken en ze te helpen om volwassen professionals te worden, die in contact staan met wie ze zijn en wat ze kunnen.”

‘Elke keer leuk om met de talenten
in hun persoonlijke pad te duiken’

 

“Het mooie is bovendien dat we ze hierdoor ook steeds beter in staat stellen om onze opdrachtgevers te helpen. Zo creëren we echt een win-win.”

Onlangs was er een sessie met alle trainers van Bewegin. Waar was dat voor nodig?

“Die sessie was echt waanzinnig leuk. Rondom Bewegin heeft zich inmiddels een hele leuke club van zeer betrokken trainers verzameld, elk met een eigen specialisme."

“Die hebben we bij elkaar gebracht. Samen hebben we gereflecteerd op Bewegin: op ons programma en de begeleiding die we onze talenten bieden.”

“Dat leverde veel waardevolle inzichten op, over hoe we onze talenten nog beter kunnen helpen.”

Wat was het voornaamste inzicht dat jullie toen hebben opgedaan?

“Nou, het is lastig om er eentje uit te pikken. Maar een belangrijke was dat het goed zou zijn om de trainingen en de persoonlijke coaching nog meer op elkaar te laten aansluiten.”

“Dan kunnen we voor de talenten nog explicieter zichtbaar maken hoe ze zichzelf kunnen helpen bij het leren. En welke rol praktijk, trainingen en coaching daarbij spelen."

Tot slot, Bewegin helpt talenten én organisaties bij leren en ontwikkelen. Wat kunnen organisaties die hier zelf ook werk van willen maken leren van onze ervaringen?

“Ik zou zeggen: maak ruimte voor het leren. Faciliteer gesprekken over de praktijk.”

‘Ook sceptici worden enthousiast
als ze ervaren wat leren oplevert’

 

“Mijn motto is altijd dat je nooit te oud bent om te leren. Niet iedere collega zal meteen op de banken staan om te gaan leren en reflecteren, maar ook bij sceptici groeit het enthousiasme vaak zodra ze eenmaal hebben ervaren wat het oplevert.”

“En zeker voor de jonge talenten van nu geldt dat ze heel erg open staan voor kansen om zich te ontwikkelen. Alle reden dus om ze daar de ruimte voor te bieden.”