In het Lab 3: leren in de praktijk

Dit is het derde artikel in een serie over het Lab, de ontwikkelomgeving waarin we samen optrekken met onze talenten. Ditmaal zoomen we in op een waardevol bijproduct van het Lab: informeel leren, ofwel leren in de praktijk.


‘Laat ruimte voor eigen initiatief, zodat mensen zich kunnen ontplooien. Als je voor richting, ruimte en vertrouwen zorgt, kan de ontwikkeling van talent en organisatie hand in hand gaan.’ – Bart Schaacke van Bewegin

 

De eerste twee artikelen over het Lab teruglezen?

– Lees In het Lab 1: aan de slag met talent over de totstandkoming van het Lab.

– Lees In het Lab 2: onze dienstverlening doorlopend verbeteren over de bijdrage van onze talenten aan de kwaliteit van Bewegin.

Talenten en organisaties in staat stellen om zich te ontwikkelen, zodat ze elkaar kunnen versterken. Dat is de kern van Bewegin. Met dit doel laten we talenten instromen bij organisaties, waar ze uitvoerende taken combineren met een verbeteropdracht.

Elk talent krijgt daarbij intensieve persoonlijke begeleiding door onze talentmanagers én draait mee in een uitgebreid ontwikkelprogramma – een divers aanbod aan trainingen en opleidingen.

Prikkel

Met deze mix van informeel en formeel leren, aangevuld met begeleiding, coaching en intervisie, dagen we talenten uit om hun comfortzone stap voor stap te vergroten. Steeds opnieuw krijgen ze een prikkel, zodat ze blijven ontdekken, ondervinden, reflecteren. En zich blijven ontwikkelen.

Het Lab, de ontwikkelomgeving waarin we samen met onze talenten de dienstverlening van Bewegin continu verbeteren, is in korte tijd uitgegroeid tot een belangrijke aanvulling op deze mix.

Hierover praten we verder met Bart Schaacke, partner en directeur bij Bewegin.

 

‘Het Lab een heel veilige omgeving,
daardoor is er meer lef en durf, en dus groei’

 

Bart, wat is de rol van het Lab als het gaat over leren in de praktijk?

‘In het Lab sparren we met onze talenten over de impact van onze dienstverlening en werken we themagericht aan het doorvoeren van verbeteringen.’

‘Talenten gaan dus concreet aan de slag. Ze ontwerpen, testen en implementeren. Je kunt je voorstellen dat dit een geweldig leereffect met zich meebrengt.’

‘Wat daarbij helpt, is dat het Lab een heel veilige omgeving is. Het is niet bij de opdrachtgever, maar ‘thuis’ bij Bewegin, samen met andere talenten. Daardoor is er meer lef en durf, en dus groei.’

 

‘Als je iets op onze talenten af gooit, een vraag of een uitdaging,
dan gaat iedereen aan’

 

Hoe reageren de talenten op de ruimte die ze krijgen in het Lab?

‘Met veel enthousiasme en gretigheid. Dat is ook iets dat we hebben geleerd dankzij het Lab: dat onze groep die continue prikkel nodig heeft. Dat vergt iets van ons, we moeten blijven geven. En juist in het Lab kan dat ook. Dit is de omgeving waarin we elkaar sterker maken.’

‘Overigens zijn het wel gewoon mensen, hè. Geen superhelden. Soms denk je: welke respons ga ik van deze groep krijgen?’

‘Maar als je dan iets op ze af gooit, een vraag of een uitdaging, dan gaat iedereen aan. Dan blijkt dat ze eerder zoekende waren, nieuwsgierig, benieuwd naar de bijdrage die ze zouden kunnen leveren.’

 

‘Als je voor richting, ruimte en vertrouwen zorgt,
gaat de ontwikkeling van talent en organisatie hand in hand’

 

Wat is je tip voor werkgevers die aan de slag willen met leren in de praktijk?

‘Geef richting en geef ruimte. Het eerste, richting geven, gaat over weten waar je naartoe wilt en dus weten waar een team of een professional de energie op moet richten.’

‘Als het gaat over de ruimte bieden, dan spelen er twee zaken. Eén, heb vertrouwen. Geef vertrouwen. Geef je mensen de kans om een stap te zetten. Wees dus ruimhartig, niet van dat angstige.’

‘En wat bij ruimte bieden ook meespeelt, is het praktische aspect dat je niet alle activiteiten helemaal moet willen inkaderen. Een duidelijke ambitie is genoeg, verval niet in protocollen, procedures en targets. Dat is dodelijk, want dan haal je de zuurstof eruit. Zonde als dat gebeurt.’

 

Je schetste dat het binnen het Lab makkelijker is om ruimte te bieden. Hoe gaan jullie hier richting opdrachtgevers mee om?

‘Ook hen proberen we te prikkelen. We praten hier veel met ze over. Onze boodschap is steeds: zorg nou dat je het werk – en daarmee je afdeling of organisatie – niet helemaal op slot zet.’

‘Laat ruimte voor eigen initiatief, zodat mensen zich kunnen ontplooien. Als je voor richting, ruimte en vertrouwen zorgt, dan gaan ze vanzelf op onderzoek uit. Met als resultaat dat de ontwikkeling van talent en organisatie hand in hand gaan.’

‘Dit is een belangrijk uitgangspunt onder onze dienstverlening, de overtuiging dat de ontwikkeling van het individu bijdraagt aan de ontwikkeling van het team of de organisatie. De kwaliteit neemt toe als mensen zich kunnen ontwikkelen.’

 

Dit is het derde artikel uit onze serie over het Lab, de ontwikkelomgeving waarin we samen met onze talenten werken aan de toekomst van Bewegin.

Volgende week verschijnt het slotartikel in deze reeks, over samenwerken met de nieuwe generatie.

Heb je een vraag of wil je meer weten? Bel dan Bart Schaacke, via 06 17 23 45 46.