In het Lab 2: onze dienstverlening doorlopend verbeteren

Dit is het tweede artikel in een serie over het Lab, de ontwikkelomgeving waarin we samen optrekken met onze talenten. Ditmaal zoomen we in op de kwaliteit van onze dienstverlening en de bijdrage die onze talenten daaraan leveren.

 

‘Dat is de kracht van het Lab, dat het zo direct en eerlijk is. Hier kunnen we niet anders dan openstaan voor nieuwe inzichten en ideeën. De handrem is er altijd af.’ – Bart Schaacke van Bewegin

 

Het eerste artikel over het Lab gemist? Lees hier hoe het Lab tot stand kwam. In het Lab 1: aan de slag met talent

De aanpak die we met Bewegin hebben gekozen om talent- en organisatieontwikkeling te combineren, roept veel enthousiasme op, zowel bij talenten als bij opdrachtgevers. Hier zijn we natuurlijk erg blij mee, maar dit wil niet zeggen dat we tevreden achteroverleunen. Zeker niet.

We zien veel potentie om de dienstverlening van Bewegin te versterken. Hieraan wordt hard gewerkt in het Lab, samen met onze talenten. Hoe? Daarover spraken we met Bart Schaacke, partner en directeur bij Bewegin.

Bart, de kwaliteit van Bewegin, waar draait het dan om?

‘In de eerste plaats gaat dit over eigenheid. We volgen ons eigen pad. Alles wat we doen, moet onze opdrachtgevers en onze talenten iets brengen. Doet het dat niet, dan laten we het weg.’

‘Dat klinkt misschien logisch, maar we hebben ervaren dat er een subtiel verschil zit tussen je dienstverlening inrichten op basis van verwachtingen, of dat doen op basis van meerwaarde.’

Wat bedoel je daarmee?

‘Rondom de plaats en rol van jonge talenten binnen een organisatie bestaan veel aannames en vaste gewoontes. De verleiding is groot om hierin mee te gaan. Dat is immers ook de makkelijkste weg.’

‘Steeds weer is de vraag:
hoe zorgen we dat talent en organisatie elkaar versterken?’

 

‘Wij proberen steeds met een frisse blik naar de praktijk te kijken. Niet: u vraagt, wij draaien, maar scherp in beeld krijgen wat de uitdaging is en dan de vraag stellen: hoe kan de instroom van talent hier een impuls geven, zodat organisatie en talent elkáár kunnen versterken?’

‘Dus als het gaat om de kwaliteit van Bewegin, dan zijn jezelf blijven en kritisch op jezelf durven zijn belangrijke factoren.’

Welke rol speelt het Lab hierin?

‘In het Lab sparren we met onze talenten over de praktijk en gaan we samen aan de slag om onze dienstverlening te verbeteren. Dit begint altijd met gesprekken over de praktijk.’

‘In deze gesprekken horen we uit de eerste hand wat er speelt en gebeurt. Dat is voor ons erg waardevol, omdat we hierdoor de gewoontes en aannames waar ik het over had scherp in beeld krijgen.’

Durven de talenten zich te laten gelden?

‘Oh, zeker. Maak je daar maar geen zorgen over, haha. Ze nemen geen blad voor de mond, hoor.’

‘Dat is ook een belangrijke kracht van het Lab, dat het zo direct en eerlijk is. Ik denk dat elke leidinggevende zich wel kan herkennen in het beeld dat je open wilt staan voor feedback, maar ook moeite hebt met het incasseren van feedback als dat betekent dat je zaken moet heroverwegen.’

‘In het Lab is de handrem er altijd af,
dan is ineens heel veel mogelijk’

 

‘In het Lab kunnen we niet anders dan open te staan voor nieuwe inzichten en ideeën. Daar is het immers om begonnen. De handrem is er altijd af en dan is ineens heel veel mogelijk. Dat merken de talenten ook.’

Kun je een concreet voorbeeld geven van de wijze waarop feedback van talenten heeft geleid tot meer kwaliteit?

‘Zeker. In een van de sessies kwam naar voren dat het goed zou zijn om te weten waar andere talenten bij andere opdrachtgevers mee bezig zijn, zodat ze elkaar kunnen helpen en van elkaar kunnen leren.’

‘Dat idee riep meteen veel enthousiaste reacties op. Vervolgens hebben we het terug in de groep gelegd, waarna enkele talenten ermee aan de slag zijn gegaan. Zij zijn gaan onderzoeken wat de beste manier is om informatie met elkaar te delen.’

‘Onze opdrachtgevers merken dat talenten
door de hele groep van Bewegin worden gestimuleerd’

 

‘Ook onze opdrachtgevers plukken hier de vruchten van. Dat geven ze zelf ook aan. We hebben al meerdere keren gehoord hoe mooi ze het vinden dat de talenten die bij hen werken door de hele groep van Bewegin worden gestimuleerd.’

Mooi. En verder? Andere ambities om samen met de talenten de kwaliteit te verhogen?

‘Oh, er zijn zeker nog meer terreinen waarop we samen met de talenten stappen willen zetten. Inspiratie genoeg.’

‘Om er een uit te lichten: de samenwerking met onze zusterorganisatie innergo. Ook daar zit veel potentie voor initiatieven die de waarde van Bewegin voor talenten én opdrachtgevers verhogen.’

‘Zo verkennen we steeds meer manieren om talenten, opdrachtgevers en Bewegin als geheel te laten versterken. We zijn nog lang niet klaar.’

Dit is het tweede artikel uit onze serie over het Lab, de ontwikkelomgeving waarin we samen met onze talenten werken aan de toekomst van Bewegin.

In de komende weken duiken we samen met Bart Schaacke verder in het Lab. Aan de orde komen dan nog: leren in de praktijk, en samenwerken met de nieuwe generatie.

Heb je een vraag of wil je meer weten? Bel dan Bart Schaacke, via 06 17 23 45 46.