‘Uiteindelijk draait het allemaal om wendbaarheid’

In dit tweede deel van ons gesprek met Patrick Arxhoek gaan we dieper in op de plaats van talent binnen woningcorporaties. Ook deelt de manager financiën en bedrijfsvoering van Woonbron tips voor andere corporaties die aan de slag willen met de instroom van talent.

 

‘Voor mij staat voorop dat Woonbron niet uniek is. Elke corporatie heeft de behoefte die wij ook hebben. Vers bloed, meer diversiteit, nieuwe energie, zodat je kunt blijven vernieuwen. Ik heb in de praktijk ervaren dat een divers team mét een rol voor talenten dan cruciaal is.’

 

Dit is deel 2 van ons gesprek met Patrick Arxhoek, deel 1 kun je hier teruglezen.

 

In het eerste deel van ons gesprek ging het over de toegenomen trots en volwassenheid in de corporatiesector.

‘Als sector zijn we uit onze schulp gekropen en volwassener geworden. Scherp op de financiën en de bedrijfsvoering, mét oog voor onze rol in de samenleving. Daar mogen we best trots op zijn.’

Het ging ook over het belang van jong talent.

‘Uiteindelijk is wat een corporatie doet altijd mensenwerk. Menselijk kapitaal is essentieel. En als je dan ziet voor welke uitdagingen we staan, en wat dat van ons vraagt, dan is de instroom van nieuwe mensen onmisbaar.’

 

Waarom is het voor corporaties toch zo moeilijk om talent te binden?

‘Corporaties zijn hun maatschappelijke profiel een beetje kwijtgeraakt. In de afgelopen jaren hebben we onszelf bovendien klein gemaakt. Nu moeten we weer uit onze schulp kruipen. En mogen we onze belangrijke maatschappelijke taak met meer trots en ambitie uitdragen.’

 

‘Het uitdragen van onze
belangrijke maatschappelijke taak
geeft een geweldige impuls’

 

‘Dat geeft intern een geweldige impuls, maar je zult zien dat corporaties dan ook aantrekkelijker worden voor jonge talenten. Instroom van talent en onze dienstverlening inrichten vanuit maatschappelijke behoeften zijn ontwikkelingen die elkaar kunnen versterken.’

 

Wat was voor jullie de reden om te gaan samenwerken met Bewegin?

‘Bewegin biedt ons in de eerste plaats toegang tot talenten.’

‘Als sector bieden we best een aardige CAO, het salaris en de secundaire voorwaarden zijn echt niet slecht, maar toch staan talenten niet te trappelen om bij ons aan het werk te gaan.’

‘Via Bewegin willen ze dat wel, en graag ook, omdat ze dan vanuit een heel andere positie kunnen instromen.’

 

Wat bedoel je daarmee?

‘Nou, we hebben zelf ook een traineeship voor starters. Een tweejarig traject waarin talenten werkervaring opdoen. Dat levert waardevolle resultaten op, maar dit traineeship is voornamelijk gericht op onderzoek. En niet direct op verandering en beweging. Dat is één verschil.’

 

‘Via Bewegin stromen andere types
in dan via ons eigen traineeship’

 

‘Daarnaast zie je dat de talenten uit ons eigen traineeship al snel onderdeel worden van Woonbron, terwijl je juist die invalshoek van buiten naar binnen wilt vasthouden. Het blijkt lastig om die frisse blik te houden. Talenten voelen dit zelf ook, overigens.’

‘We merken dat via Bewegin andere types instromen dan via ons eigen traineeship. En ze worden ook direct ingezet in operationele processen. Dat is een verschil.’

 

Wat is je beeld van de talenten die via Bewegin instromen?

‘Je merkt dat ze door een andere bril naar de praktijk van alledag kijken. Ze worden geselecteerd op hun vaardigheid om verandering en beweging te creëren.’

‘Daarnaast worden ze intensief begeleid vanuit Bewegin, waardoor ze echt het voortouw kunnen nemen in het realiseren van verandering. Niet door als een senior plannen te ontwikkelen, maar juist door vanuit verwondering en energie in de praktijk aan de slag te gaan.’

 

‘We proberen de talenten echt een
platform voor verwondering te geven’

 

‘Bij Woonbron proberen we ze ook echt een platform voor verwondering te geven. Ze de ruimte te geven, zodat ze niet alleen uitvoerend meedraaien in het team, maar nu en dan ook afstand kunnen nemen en vragen blijven stellen.’

‘Dat is interessant voor henzelf én waardevol voor ons, want zo krijgt vernieuwing van onderop in de praktijk een kans, waardoor je heel snel kunt leren en bijsturen.’

‘Waarom doen we de dingen zoals we ze doen? Draagt dit bij aan de waarde die we voor onze bewoners willen creëren? Dat soort inzichten willen we graag naar boven halen.’

 

Wat kun je vertellen over het begin van de samenwerking met Bewegin?

‘Voordat we gingen starten, vroegen we ons af wat verstandig was. Want stel, je brengt een jong talent in de positie om verandering op gang te brengen, maar het team beweegt niet mee – hoelang duurt het dan voordat het talent zich conformeert aan het team?’

‘Dat soort aarzelingen hebben we snel losgelaten, vanuit de vaststelling dat je talenten niet moet laten instromen als je daar ook geen ambities mee hebt. Zeker niet als je Bewegin inschakelt, dat zich juist richt op het op gang brengen van verandering en verbetering.’

 

‘We hebben de talenten meteen alle ruimte
gegeven, vanuit een heldere opdracht
en met een rol midden in de organisatie’

 

‘Daarom hebben we de talenten meteen alle ruimte gegeven, vanuit een heldere opdracht en met een rol midden in de organisatie. Steeds in nauw overleg met Bewegin.’

‘Dat is heel goed geweest, binnen het team was de eerste scepsis snel verdwenen. Omdat ze zagen wat het brengt.’

‘De begeleiding vanuit Bewegin speelt overigens een belangrijke rol, ook nu nog. Ze zijn erg betrokken en ondersteunen de talenten met coaching en trainingen.’

‘Je merkt dat de talenten geprikkeld worden en scherp zijn, ook op hun eigen rol en gedrag. Dat geeft een grote meerwaarde – eentje die intern best lastig te organiseren is.’

 

Klopt het dat er inmiddels ook een talent van Bewegin actief is als business controller?

‘Jazeker, want ook daar kunnen we een frisse blik goed gebruiken. Bij dit soort rollen ligt de nadruk vaak op senioriteit, maar als je de stap naar de toekomst wilt maken, dan heb je meer nodig. Een jong talent kan dan de prikkel geven die je nodig hebt, zeker als je de taakverdeling goed inricht, zodat groen en rijp elkaar versterken.’

‘Juist door ook op deze posities talenten te laten instromen, laten we zien dat we een lerende organisatie zijn. Niet je hoofd naar beneden houden en doorstampen, maar openstaan voor vernieuwing. Je kwetsbaar opstellen en durven zeggen dat je een vraag hebt.’

 

‘Als je talenten op slimme posities
plaatst, kunnen ze aanjager zijn van
een professionele en open cultuur’

 

‘Ik heb gemerkt: als je talenten op slimme posities plaatst, kunnen ze aanjager zijn van een professionele en open cultuur. Puur door hun houding en gedrag kunnen teams de stap maken naar meer eigenaarschap en meer grip op hun toegevoegde waarde.’

‘In die zin hebben talenten een voorbeeldfunctie zonder dat ze het zelf weten.’

‘Talenten torsen ook minder bagage met zich mee. Dat is echt een voordeel. Voor mij betekent dit: ga open het gesprek aan en luister goed. Want die frisse blik, dat is geen cliché. Het is de waarheid en iets dat je moet koesteren.’

 

Als het gaat over de instroom van talent, wat kun je andere organisaties dan aanraden?

‘Ik zou zeggen: probeer een vacature eens te beschouwen als een kans om het anders te doen. Welke positie het ook is: ga niet zomaar weer die stoel vullen, maar ga eens bij jezelf te rade welke impuls je een team zou gunnen.’

‘Ik kan het iedereen aanraden om datgene wat Bewegin brengt ook een plek te geven in de eigen organisatie. Dat begint met een goed gesprek, een open dialoog, ook met de talenten zelf. Dat schept duidelijkheid, zodat ieder zijn of haar verantwoordelijkheid kan nemen.’

‘Bij Bewegin merk je dat talenten precies weten waarvoor ze aan boord zijn. Om het werk te doen én een impuls te geven. Dit geeft ze vastigheid en de ruimte om initiatief te nemen. Die combinatie gun ik anderen ook.’

 

‘Voor mij staat voorop dat Woonbron
niet uniek is – elke corporatie heeft
de behoefte die wij ook hebben’

 

‘Voor mij staat voorop dat Woonbron niet uniek is. Elke corporatie heeft de behoefte die wij ook hebben. Vers bloed, meer diversiteit, nieuwe energie, zodat je aan de slag kunt met vernieuwing.’

‘We kunnen mooie plannen schrijven, maar uiteindelijk is het mensenwerk en moeten onze teams het doen. Ik heb in de praktijk ervaren dat een divers team mét een rol voor talenten dan cruciaal is.’

‘De instroom van talent is dus ook geen toverstokje. Het is een begin. Een impuls om met het hele team samen iets op gang te brengen.’

 

Je hebt het over een impuls geven, iets op gang brengen. Dat klinkt best abstract. Wat is het doel?

‘Uiteindelijk draait het allemaal om wendbaarheid. Zorgen dat je als corporatie waardevol bent in een samenleving die continu verandert.’

‘De weg naar meer wendbaarheid is een heel iteratief proces. Wat ons te doen staat, is zorgen dat iedereen in elk team steeds kleine stapjes kan blijven zetten. Zodat we vooruitgaan, in prestaties, cultuur, samenwerken – op alle vlakken.’

 

‘Wat je doet en hoe je dat doet grijpen
in elkaar – leiderschap, samenwerken
en cultuur zijn ontzettend belangrijk’

 

‘Daarom zijn we bij Woonbron ook erg nadrukkelijk bezig met Lean, dat in essentie draait om het scherp organiseren van processen rondom klantwaarde, en dan in kleine stapjes streven naar perfectie.’

‘Uiteindelijk grijpen wat je doet en hoe je dat doet in elkaar. Leiderschap, samenwerken, cultuur, dat is allemaal ontzettend belangrijk. Ruimte maken voor talent in je organisatie kan je dan heel veel brengen.’

 

Dit is deel 2 van ons gesprek met Patrick Arxhoek, deel 1 kun je hier teruglezen.

 

Wil je met ons in gesprek over de kansen die Bewegin kan creëren voor vernieuwing en verbetering binnen jouw corporatie? Neem dan contact op met Michiel van Doorn, via (06) 421 287 63. Of met Bart Schaacke, via (06) 172 345 46.